CIA betalar pengar för sina fängelser

Enligt en artikel från Washington Post har CIA under det amerikanska kriget mot terror drivit ett flertal fängelser runt om i världen som har varit hemliga där de har torterat fångar för att få ut information från dem.

Ett av dessa länder är Polen.

Det är inte små summor som betalats ut. Mutor för att få värdlandet att samarbeta och hålla tyst?

Annonser