Hälsa och genus

genus

Varför exemplifieras kvinnlig hälsa med en naken kropp och manlig hälsa med slagsmål?

Annonser