Mellan Gud och Allah

En domstol i Malaysia beslöt att förbjuda en kristen tidning från att använda ordet ”Allah” när de refererar till Gud. Huvuddomaren för beslutet sade:

”The usage of the word Allah is not an integral part of the faith in Christianity. The usage of the word will cause confusion in the community.”

Tror dessa människor att man kan ha copyright på Allahs namn? Guds sublima namn är inga namn som kan behandlas som en produkt man kan ha ensamrätt på. Att kristna använder ordet Allah när de refererar till Gud är något Koranen vill att Muslimer ska ha i åtanke och till och med förkunna för dem:

”Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt – utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse – och säg: ”Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja.” (29:46)

Annonser