Allahu Akbar!

När rebellerna får tag på människor sympatiska mot Assads regim kan det liknas vid en flock hungriga hyenor som får tag på ett oskyldigt byte: de börjar äta direkt och utsätter djuret för en utdragen och outhärdlig tortyr innan det dör. Likheten ligger i sättet de behandlar regimens soldater när de tillfångatar dem. De misshandlar dem brutalt innan de slaktar dem som djur genom halshuggning eller skott i huvudet. När har Islam tillåtet detta? Islam, barmhärtighetens och fredens religion, har följande att säga om fångar tillfångatagna av Muslimer:

”O Profet! Säg till de fångar som fallit i era händer: ”Om Gud finner något gott i era hjärtan skall Han ge er det som är bättre än det som har tagits ifrån er och förlåta er. Sannerligen är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.” (8:70)

I en av de mest strikta krigsverser Allah uppenbarade till Sin Profet, beordrade Han ändå barmhärtighet och vänlighet gentemot de fiender som sökte tillflykt hos Muslimerna:

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet.” (9:6)

Takfirierna i Syrien, inga mer än råa odjur som inte kan något bättre än att sprida islamofobi, gör allt som går emot Koranens påbud. Avrättningarna av Assads lojalister måste ske inför en publik så att omvärlden kan se dem ryta och besudla två av de vackraste orden som finns: Allahu Akbar (Gud är större).

Vi utropar också Allahu Akbar när vi bevittnar dessa fasansfulla brott. Gud är större och höjd högt över de grymma brott dessa hjärtlösa, smutsiga Takfirier vill förknippa Honom med!

Annonser