Omskärelse av små pojkar

”De borde ägna sig åt viktigare hälsofrågor istället för att agera moralpolis. Dessutom är de inkonsekventa. Man säger sig värna barnets autonomi, men man vill ogärna diskutera abortfrågan där man avdödar ett foster utan dess medgivande, eller frågan om passiv och aktiv dödshjälp.”

– Omid Aghajari, AT-läkare på Karolinska sjukhuset i Solna om Läkarförbundets samtyckeskrav för religiös omskärelse

Bra sagt Aghajari! Det bör tilläggas att ett förbud inte leder till att muslimer upphör med omskärelsen av sina pojkar, utan snarare att fler opererar i utlandet eller än värre att ”svarta” operationer sker under tvivelaktiga omständigheter, vilket ökar risken för komplikationer.

F.ö kan jag tänka mig att många muslimer skulle bli fett lack på sina föräldrar om de var tvungna att omskära sig i den turbulenta tonåren, bara för att deras föräldrar skulle invänta samtycke. Visst hade många gjort det, men ouch!

Annonser