En ”orolig” Ki-moon

”I am deeply concerned about the military capacity of Hezbollah and … the lack of progress in disarmament … That is why we discussed this matter very seriously and I strongly encouraged President Suleiman to initiate a convening of this national dialogue to address these issues … ”

”All these arms outside of the authorized state authority, it’s not acceptable.”

Reuters: Disarm Hezbollah, U.N. chief tells Lebanon

Vem tror sig Ban Ki-moon vara? Den libanesiska staten existerar än idag på grund av Hizbollah: Libanon hade varit ännu ett land under sionisternas ockupation om det inte vore för Hizbollahs motstånd mot den israeliska invasionen av landet i 2006. Ki-moon försummar även faktumet att Hizbollah är en självständig politisk och social rörelse som har miljontals libanesiska stödjare och är därför auktoriserad av folket, precis som staten är auktoriserad av folket.

Vad är det FN-sekreteraren oroar sig för? Att Hizbollah ska frigöra Palestina från Israel eller att de ska utrota terroristerna i Syrien?

USA:s och Israels koreanska marionettdocka bör tänka sig för innan han mobiliserar politiska rörelser mot varandra.

Annonser