Koranen pikar rebellerna i Syrien

They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls. Their violence among themselves is severe. You think they are together, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not reason. (59:14)

Låt oss studera situationen i Syrien med den ovanstående koranversen i åtanke. De mardrömslika Wahabi och Salafi-rebellerna som krigar mot Syrien regering gömmer sig för det mesta som råttor i byggnader i de syriska städerna, och de gör hål i väggarna för att kunna skjuta med deras eldvapen: ”They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls.” Detta tvingar regeringen att rasera byggnaderna med bomber och missiler. Skulle kriget varit på ett öppet fält hade dessa skäggiga råttor varit utplånade för länge sedan.

Reflektera över orden ”Their violence among themselves is severe”, och du som är insatt i konflikten kommer direkt att se detta som ett parallellfall till rebellernas krig mot varandra. Reuters rapporterade den 16 januari att över 1000 har dödats i rebellernas krig mot varandra. Hizbollahs ledare, Hassan Nasrallah, gav en intressant kommentar gällande detta förträffliga skeendet:

”What has been taking place for a while in Syria from brutal and intense between ISIL on one side and Jabhat al-Nusra and the others (Islamiska Fronten) on the other side is a scene that one has to contemplate on very much … Really, everyone should stop and look at this scene in order to learn a lesson, read the present and forecast for the future. Look at what has happened until now, within a few weeks.

The opposing Syrian Observatory talks about more than 2000 dead, during a few weeks, between them. The number of suicide bombings was in the dozens during a few weeks against each other. They sent booby-trapped cars to towns full of residents, just because this town is with ISIL and the other with Nusra. And there are many of the town´s residents who are neither with ISIL nor with Nusra, be they politically with the opposition. They didn´t have mercy on anyone. Enslavement of women, slaughter of children, destruction of towns … this is all between each other … suicide bombings against each other, killing of detainees and prisoners without any mercy, mass graves and mass executions.

Over what? What have they disagreed over? You both follow the same methodology, same ideology, same doctrine, same direction, and the same Emir (leader). What did they disagree over? Over a political matter, an organizational matter related to one Emir or the other, or an oil field? Aren’t these what they disagreed over? This is what they did. This is the specimen. This is the scene. Contemplate it thoroughly. This shows you the mentality that controls the leaders and members of these groups.

När tusentals strömmade till Syrien från alla håll för att kriga mot regimen, när ”islamiska” präster gav fatwa och uppmanade till jihad i Syrien och när man hörde Salafisters och Wahabisters passionerade tal och propaganda för kriget i Syrien, blev man faktiskt lurad till att tro dessa människor var en enad, handlingskraftig front: ”You think they are together …”. Men Koranen, som de missbrukar för deras själviska ändamål, vittnar om det rakt motsatta: ”… but their hearts are diverse.”

Gå till varenda människa som stödjer rebellerna i Syrien och du kommer att finna vilken trögtänkt, aggressiv och trångsynt varelse denne är: ”That is because they are a people who do not reason.” Att påstå att rebellerna i Syrien har förstånd är som att påstå att Jimmy Åkesson förstår Islam.

Det är sannerligen anmärkningsvärt att se att Koranen, som är över 1400 år gammal, inte misslyckas i att ge insiktsfulla beskrivningar av människors politiska, sociala och andliga benägenheter.

Annonser