Den extraordinära Skaparen

Föreställ dig en frukt, exempelvis ett färskt körsbär, och reflektera över hur det är konstruerat. Förundras du inte över hur denna frukten är designat enligt en fastställd norm och planering? Dess yttre skikt är skapat så att de täcker frukten mjuka insida och skyddar den från extrem kyla och värme. Dess mjuka, saftiga insida omger en hård kärna ur vilken ett annat körsbärsträd kan gro. Saften som genomsyrar frukten ger den stadga och förser den med näring den mottar från trädet. Den ätbara och nyttiga frukten skulle inte överleva utan solljus, vatten eller näring från omgivningen. Du kan inte förneka faktumet att fruktens konstruktion och formgivning tyder på en perfekt intelligens. Den formas, beskyddas och livnärs enligt en viss planering som tyder på visdom och kunskap. Helt visst vittnar denna perfekta visdom om en perfekt Skapare som konstruerar, planerar och designar målmedvetet. Frukten är inte saftig, njutbar och nyttig utan ändamål. Den omges inte av blad som skyddar den från starka vindar, extrem kyla och värme utan syfte. Från detta kan vi härleda att den inte är skapad lönlöst och utan eftertanke. Allt detta bevisar existensen av Den extraordinära Skaparen.

Skeptikern kanske invänder med att naturen är fruktens upphovsmakare: trädet, solen, vattnet och jorden samverkar alla för att skapa denna frukt, inte en Levande Skapare. En sådan person har egentligen erkänt Skaparens existens men namngivit den naturen. Dessa faktorer (trädet, solen etc.) spelar alla en given roll i skapandet av körsbäret. Men inga av faktorerna skapar självständigt eller med ”avsikt”. Tidigare drog vi slutsatsen att fruktens konstruktion tyder på perfekt intelligens, en obestridlig slutsats. Detta faktum kan inte tillskrivas trädet, solen, vattnet eller jorden då dessa är livlösa objekt som beror av andra ting: de är konstruerade enligt en särskild planering på samma vis som frukten. Inte heller kan de attribueras med den intelligenta planeringen som ligger bakom konstruktionen av frukten. Perfekt intelligens och visdom kan endast emanera från en levande, medveten, innehavare av visdom. Denna Innehavare av visdom är fruktens Formgivare och Beskyddare. Utan Honom skulle frukten förgås, likt allt annat Han har skapat. Och allt detta är inskrivet i Hans Bok:

”Han är Gud, Skaparen, Uppfinnaren, Formgivaren. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise.” (59:24)

Annonser

Underliga Wahabi-fatwor

En islamisk lärd som följer sina egna åsikter, önskemål och begär i sina islamiska utlåtanden är han en fara för det muslimska samfundet. Detta eftersom denne riskerar att vilseleda människor från Islams föreskrifter och principer:

”O David, indeed We have made you a successor upon the earth, so judge between the people in truth and do not follow [your own] desire, as it will lead you astray from the way of Allah .” (38:26)

Salafister och Wahabister, vars hatiska ideologi är mer önsketänkande än religion, är invecklade i detta problemet. De har gott om korrupta lärda som följer sina egna låga begär. Lite reflektion och tänkande avslöjar dessa individers falska natur och intentioner. Genom att basera sina fatwor på eget tycke istället för Koranen och Profetens tillvägagångssätt vilseleder de människor från den raka vägen. Många ignoranta muslimer har fallit i deras fällor. Här följer ett litet handplock från Wahabi- och Salafi-lärdas underliga fatwor (islamisk utlåtande).

Läs mer

Amerikansk diplomati

Associated Press rapporterar den 11 februari 2014:

President Barack Obama’s intelligence chief says more U.S. training and equipment for Syria’s moderate rebels could boost the fight against the Assad government.

Wall Street Journal rapporterar den 14 februari:

Saudi Arabia has offered to give the opposition for the first time Chinese man-portable air defense systems, or Manpads, and antitank guided missiles from Russia, according to an Arab diplomat and several opposition figures with knowledge of the efforts. Saudi officials couldn’t be reached to comment.

The U.S. for its part has stepped up financial support, handing over millions of dollars in new aid to pay fighters’ salaries, said rebel commanders who received some of the money. The U.S. wouldn’t comment on any payments.

Rebel leaders say they met with U.S. and Saudi intelligence agents, among others, in Jordan on Jan. 30 as the first round of Syrian peace talks in Geneva came to a close. That is when wealthy Gulf States offered the more sophisticated weapons.

The weapons will flow across the border into southern Syria from the warehouses in Jordan and across the northern border from Turkey, the Western diplomat said.

Rebels said the U.S. spent $3 million on salaries of fighters in the Southern Front, delivering the payments in cash over two meetings in Jordan—one on Jan. 30 and the other late last year.

The opposition will also ask Congress next week for weapons to help rebels fight al Qaeda. That mandate would give the opposition a better shot at securing arms than previous requests for support to topple the regime.

Reuters rapporterar den 18 februari 2014:

The United States still believes that diplomacy is the best way to end the civil war in Syria but all options were being considered, White House spokesman Jay Carney said on Tuesday, after a second round of peace negotiations broke up in Geneva over the weekend without making progress.

USA skänker miljontals dollar till rebellerna samt hjälper Saudiarabien att förse Islamist-grupper med tunga artillerivapen. På vilket sätt är detta en diplomatisk lösning till kriget i Syrien?

Besatta exorcister

Det var i december 2010 som 15-åringens 29-åriga syster och en 28-årig man försökte driva ut en ond ande som de ansåg hade tagit över 15-åringen som tillsammans med två syskon var på besök i parets lägenhet i östra London över julhelgen.

Från början anklagades alla tre för att ha ”tagit med sig häxkonster” in i lägenheten och 28-åringen började slå samtliga och fick under en tid också med sig några andra barn som hjälpte till med misshandeln.

Men 15-åringen förnekade att han uttalat några trollformler. Något som inte hjälpte. Istället intensifierades misshandeln, nu med hans systers hjälp.

Under flera dagar torterades den unga pojken med hjälp av knivar, pinnar, metallstänger samt en hammare och en mejsel, skriver BBC. De två vuxna slog till och med sönder kakelplattor mot hans huvud. Till slut bad han om att få dö och dränktes i ett badkar.

DN: Livstidsstraff för exorcister

Någon borde utföra exorcism på dessa två självlärda exorcister och utdriva deras själar. Psykopater.

Koranen pikar rebellerna i Syrien

They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls. Their violence among themselves is severe. You think they are together, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not reason. (59:14)

Låt oss studera situationen i Syrien med den ovanstående koranversen i åtanke. De mardrömslika Wahabi och Salafi-rebellerna som krigar mot Syrien regering gömmer sig för det mesta som råttor i byggnader i de syriska städerna, och de gör hål i väggarna för att kunna skjuta med deras eldvapen: ”They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls.” Detta tvingar regeringen att rasera byggnaderna med bomber och missiler. Skulle kriget varit på ett öppet fält hade dessa skäggiga råttor varit utplånade för länge sedan.

Läs mer

En ”orolig” Ki-moon

”I am deeply concerned about the military capacity of Hezbollah and … the lack of progress in disarmament … That is why we discussed this matter very seriously and I strongly encouraged President Suleiman to initiate a convening of this national dialogue to address these issues … ”

”All these arms outside of the authorized state authority, it’s not acceptable.”

Reuters: Disarm Hezbollah, U.N. chief tells Lebanon

Vem tror sig Ban Ki-moon vara? Den libanesiska staten existerar än idag på grund av Hizbollah: Libanon hade varit ännu ett land under sionisternas ockupation om det inte vore för Hizbollahs motstånd mot den israeliska invasionen av landet i 2006. Ki-moon försummar även faktumet att Hizbollah är en självständig politisk och social rörelse som har miljontals libanesiska stödjare och är därför auktoriserad av folket, precis som staten är auktoriserad av folket.

Vad är det FN-sekreteraren oroar sig för? Att Hizbollah ska frigöra Palestina från Israel eller att de ska utrota terroristerna i Syrien?

USA:s och Israels koreanska marionettdocka bör tänka sig för innan han mobiliserar politiska rörelser mot varandra.