Den extraordinära Skaparen

Föreställ dig en frukt, exempelvis ett färskt körsbär, och reflektera över hur det är konstruerat. Förundras du inte över hur denna frukten är designat enligt en fastställd norm och planering? Dess yttre skikt är skapat så att de täcker frukten mjuka insida och skyddar den från extrem kyla och värme. Dess mjuka, saftiga insida omger en hård kärna ur vilken ett annat körsbärsträd kan gro. Saften som genomsyrar frukten ger den stadga och förser den med näring den mottar från trädet. Den ätbara och nyttiga frukten skulle inte överleva utan solljus, vatten eller näring från omgivningen. Du kan inte förneka faktumet att fruktens konstruktion och formgivning tyder på en perfekt intelligens. Den formas, beskyddas och livnärs enligt en viss planering som tyder på visdom och kunskap. Helt visst vittnar denna perfekta visdom om en perfekt Skapare som konstruerar, planerar och designar målmedvetet. Frukten är inte saftig, njutbar och nyttig utan ändamål. Den omges inte av blad som skyddar den från starka vindar, extrem kyla och värme utan syfte. Från detta kan vi härleda att den inte är skapad lönlöst och utan eftertanke. Allt detta bevisar existensen av Den extraordinära Skaparen.

Skeptikern kanske invänder med att naturen är fruktens upphovsmakare: trädet, solen, vattnet och jorden samverkar alla för att skapa denna frukt, inte en Levande Skapare. En sådan person har egentligen erkänt Skaparens existens men namngivit den naturen. Dessa faktorer (trädet, solen etc.) spelar alla en given roll i skapandet av körsbäret. Men inga av faktorerna skapar självständigt eller med ”avsikt”. Tidigare drog vi slutsatsen att fruktens konstruktion tyder på perfekt intelligens, en obestridlig slutsats. Detta faktum kan inte tillskrivas trädet, solen, vattnet eller jorden då dessa är livlösa objekt som beror av andra ting: de är konstruerade enligt en särskild planering på samma vis som frukten. Inte heller kan de attribueras med den intelligenta planeringen som ligger bakom konstruktionen av frukten. Perfekt intelligens och visdom kan endast emanera från en levande, medveten, innehavare av visdom. Denna Innehavare av visdom är fruktens Formgivare och Beskyddare. Utan Honom skulle frukten förgås, likt allt annat Han har skapat. Och allt detta är inskrivet i Hans Bok:

”Han är Gud, Skaparen, Uppfinnaren, Formgivaren. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise.” (59:24)

Annonser

Underliga Wahabi-fatwor

En islamisk lärd som följer sina egna åsikter, önskemål och begär i sina islamiska utlåtanden är han en fara för det muslimska samfundet. Detta eftersom denne riskerar att vilseleda människor från Islams föreskrifter och principer:

”O David, indeed We have made you a successor upon the earth, so judge between the people in truth and do not follow [your own] desire, as it will lead you astray from the way of Allah .” (38:26)

Salafister och Wahabister, vars hatiska ideologi är mer önsketänkande än religion, är invecklade i detta problemet. De har gott om korrupta lärda som följer sina egna låga begär. Lite reflektion och tänkande avslöjar dessa individers falska natur och intentioner. Genom att basera sina fatwor på eget tycke istället för Koranen och Profetens tillvägagångssätt vilseleder de människor från den raka vägen. Många ignoranta muslimer har fallit i deras fällor. Här följer ett litet handplock från Wahabi- och Salafi-lärdas underliga fatwor (islamisk utlåtande).

Läs mer

Bovarna i Mellanösterns drama

obama in house of saud

Det finns två ting idag som har bemästrat konsten att effektivt sprida islamofobi och vanära Islams nobla anlete: Takfirierna och den saudiska kungafamiljen. Landet vars muftier förbjuder kvinnor från att köra bil i syfte att ”förhindra korruption i samhället” är lika obekant med mänskliga rättigheter som vi är för utomjordingar. Deras ideologi, stöd till terrorism och sammansvärjning med USA och dess allierade utgör ett avsevärt större hot mot Mellanösterns stabilitet än Israel. Här följer en redovisning av den saudiska kungafamiljens skamfulla beteende och dess sorgligt löjliga hyckleri när ödet inte gynnar deras önskemål. 

Läs mer

En ytlig och fåfäng tro

Takbir-utrop, islamiska flaggor, passionerade tal, da’wah (kallande) till Islam, införande av sharia-domstolar mm skönmålar dagens självutnämnda Salafi- och Wahabi-jihadister som hängivna strävare för Islam och muslimers välstånd. Av erfarenhet råder det inget tvivel i mitt hjärta att många muslimer vilseleds av detta.

Nu med kriget i Syrien har många muslimer fått en ivrig begäran att uppvisa deras stöd till sina ”förtryckta syskon” inför sina med-muslimer, samt deras förakt gentemot Assad och hans allierade. Dessa tillfällen är vårtider för Salafister och Wahabister, då deras ideologi frodas i tider av kaos och missämja. Genom passionerade predikan och sekteristisk hatpropaganda över Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc. lyckas de attrahera många anhängare och stödjare. Och genom att måla kriget i Syrien som ett krig mot Sunniter lyckas de förgifta många ignoranta muslimers sinnen och vinna deras hjärtan.

Läs mer

Väst oroar sig för jihadisternas återvändo

Manipulerade av Salfister och Wahabister har tusentals västerländskt uppfödda ”muslimer” begett sig till Syrien för att kriga mot regimen. Dessa individer hamnar mestadels med rebellgrupper associerade med al-Qaida såsom Nusra-fronten. Detta ett angeläget problem då de kan återvända ännu mer hjärntvättade av umgänget med Takfirierna och fortsätta med deras terroristoperationer här i Väst.

Läs mer

Hatets skola

En kort videosnutt som cirkulerar runt på nätet visar hur intoleranta och ignoranta vuxna personer filmar en pojke mellan 7-10 år gammal som först skjuter med ett vapen för att sedan prisa al-Qaidas ledare i Irak och Syrien, Abu Bakr al-Baghdadi, samtidigt som den lilla pojken äter frön.

Påpassligt nog har han också fått lära sig att domen för ”kuffar” är halshuggning. 

Detta betonar vikten av att man som en enhetlig front måste bekämpa den här rörelsen och inte ge det något utrymme någonstans för att växa. Det är en direkt farlig rörelse mot allt levande på jorden.