Den extraordinära Skaparen

Föreställ dig en frukt, exempelvis ett färskt körsbär, och reflektera över hur det är konstruerat. Förundras du inte över hur denna frukten är designat enligt en fastställd norm och planering? Dess yttre skikt är skapat så att de täcker frukten mjuka insida och skyddar den från extrem kyla och värme. Dess mjuka, saftiga insida omger en hård kärna ur vilken ett annat körsbärsträd kan gro. Saften som genomsyrar frukten ger den stadga och förser den med näring den mottar från trädet. Den ätbara och nyttiga frukten skulle inte överleva utan solljus, vatten eller näring från omgivningen. Du kan inte förneka faktumet att fruktens konstruktion och formgivning tyder på en perfekt intelligens. Den formas, beskyddas och livnärs enligt en viss planering som tyder på visdom och kunskap. Helt visst vittnar denna perfekta visdom om en perfekt Skapare som konstruerar, planerar och designar målmedvetet. Frukten är inte saftig, njutbar och nyttig utan ändamål. Den omges inte av blad som skyddar den från starka vindar, extrem kyla och värme utan syfte. Från detta kan vi härleda att den inte är skapad lönlöst och utan eftertanke. Allt detta bevisar existensen av Den extraordinära Skaparen.

Skeptikern kanske invänder med att naturen är fruktens upphovsmakare: trädet, solen, vattnet och jorden samverkar alla för att skapa denna frukt, inte en Levande Skapare. En sådan person har egentligen erkänt Skaparens existens men namngivit den naturen. Dessa faktorer (trädet, solen etc.) spelar alla en given roll i skapandet av körsbäret. Men inga av faktorerna skapar självständigt eller med ”avsikt”. Tidigare drog vi slutsatsen att fruktens konstruktion tyder på perfekt intelligens, en obestridlig slutsats. Detta faktum kan inte tillskrivas trädet, solen, vattnet eller jorden då dessa är livlösa objekt som beror av andra ting: de är konstruerade enligt en särskild planering på samma vis som frukten. Inte heller kan de attribueras med den intelligenta planeringen som ligger bakom konstruktionen av frukten. Perfekt intelligens och visdom kan endast emanera från en levande, medveten, innehavare av visdom. Denna Innehavare av visdom är fruktens Formgivare och Beskyddare. Utan Honom skulle frukten förgås, likt allt annat Han har skapat. Och allt detta är inskrivet i Hans Bok:

”Han är Gud, Skaparen, Uppfinnaren, Formgivaren. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise.” (59:24)

Annonser

Underliga Wahabi-fatwor

En islamisk lärd som följer sina egna åsikter, önskemål och begär i sina islamiska utlåtanden är han en fara för det muslimska samfundet. Detta eftersom denne riskerar att vilseleda människor från Islams föreskrifter och principer:

”O David, indeed We have made you a successor upon the earth, so judge between the people in truth and do not follow [your own] desire, as it will lead you astray from the way of Allah .” (38:26)

Salafister och Wahabister, vars hatiska ideologi är mer önsketänkande än religion, är invecklade i detta problemet. De har gott om korrupta lärda som följer sina egna låga begär. Lite reflektion och tänkande avslöjar dessa individers falska natur och intentioner. Genom att basera sina fatwor på eget tycke istället för Koranen och Profetens tillvägagångssätt vilseleder de människor från den raka vägen. Många ignoranta muslimer har fallit i deras fällor. Här följer ett litet handplock från Wahabi- och Salafi-lärdas underliga fatwor (islamisk utlåtande).

Läs mer

Koranen pikar rebellerna i Syrien

They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls. Their violence among themselves is severe. You think they are together, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not reason. (59:14)

Låt oss studera situationen i Syrien med den ovanstående koranversen i åtanke. De mardrömslika Wahabi och Salafi-rebellerna som krigar mot Syrien regering gömmer sig för det mesta som råttor i byggnader i de syriska städerna, och de gör hål i väggarna för att kunna skjuta med deras eldvapen: ”They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls.” Detta tvingar regeringen att rasera byggnaderna med bomber och missiler. Skulle kriget varit på ett öppet fält hade dessa skäggiga råttor varit utplånade för länge sedan.

Läs mer

Dantes Helvete

Dante, i sitt verk Den gudomliga komedin, placerade Profeten Muhammad och hans hängivna efterföljare, Ali ibn Abi Talib, i sitt skapta Helvete:

His guts hung between his legs and displayed his vital organs, including that wretched sack which converts to shit whatever gets conveyed down the gullet.

As I stared at him he looked back and with his hands pulled his chest open, saying, ”See how I split open the crack in myself! See how twisted and broken Mohammed is! Before me walks Ali, his face cleft from chin to crown, grief–stricken.”

Vad kommer Dante att säga till sitt försvar om detta på Domens Dag när han ställs inför Världarnas Herre, då Helvetet görs synligt och hans handlingars våg placeras inför honom? Vad kommer hans ursäkt att vara?

If you could but see when the criminals are hanging their heads before their Lord, [saying], ”Our Lord, we have seen and heard, so return us [to the world]; we will work righteousness. Indeed, we are now certain.”  (32:12)

En ytlig och fåfäng tro

Takbir-utrop, islamiska flaggor, passionerade tal, da’wah (kallande) till Islam, införande av sharia-domstolar mm skönmålar dagens självutnämnda Salafi- och Wahabi-jihadister som hängivna strävare för Islam och muslimers välstånd. Av erfarenhet råder det inget tvivel i mitt hjärta att många muslimer vilseleds av detta.

Nu med kriget i Syrien har många muslimer fått en ivrig begäran att uppvisa deras stöd till sina ”förtryckta syskon” inför sina med-muslimer, samt deras förakt gentemot Assad och hans allierade. Dessa tillfällen är vårtider för Salafister och Wahabister, då deras ideologi frodas i tider av kaos och missämja. Genom passionerade predikan och sekteristisk hatpropaganda över Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc. lyckas de attrahera många anhängare och stödjare. Och genom att måla kriget i Syrien som ett krig mot Sunniter lyckas de förgifta många ignoranta muslimers sinnen och vinna deras hjärtan.

Läs mer

Salman al-Ouda

Salman bin Fahd bin Abdullah Al-Ouda, eller kort och gott Salman al-Ouda, är en saudiarabisk wahabi sheikh och muslimsk präst. Han driver bl.a. den arabiska delen av hemsidan IslamToday. Nedan är han fångad på bild firandes en (sin?) födelsedag. Notera även Coco Chanel-handväskan vid tårtan:

sheikh-salman-ouda

Han firar alltså en födelsedag samtidigt som han på sin hemsida förbjuder firandet av Profeten Mohammads födelsedag som en uppenbar synd, något som muslimer världen över firar. Enligt logiken i hans svar är firandet av Profeten en hängiven handling för att söka Guds närhet och därför en förbjuden innovation, innebär det då att det skulle vara tillåtet att fira hans födelsedag om man inte hade avsikten att söka Guds närhet och utan religiös hängivelse?

Samtidigt skriver han i svaret att han finner firandet av vanliga personers födelsedagar som osmakligt och ett rent härmapande av kulturella traditioner bortom ens kunskap och erfarenhet. Hur mycket expertis, kompetens och erfarenhet som behövs för att firandet av en födelsedag inte ska förvandla en till en dum apa framgår inte från svaret, men uppenbarligen måste Salman al-Ouda själv inneha den kalibern med tanke på bilden. Då kan man undra var han inhämtat den livserfarenheten från? Hur många födelsedagsfester har han firat så han rest sig ur apstadiet och får fira födelsedagar?

Läs mer